Loopbaanbegeleiding

De diagnose Autisme Sectrum Stoornis wordt bij veel mensen op latere leeftijd vastgesteld. In veel van deze gevallen is ‘vastlopen in het werk’ de directe aanleiding geweest om op zoek te gaan naar de oorzaak van de problemen. De hedendaagse snelheid van het leven en de toegenomen eisen ten aanzien van ‘flexibiliteit in het werk’ kunnen daarbij snel teveel worden voor iemand met ASS.

Loopbaan begeleiding is een bijzondere vorm van ambulante begeleiding waarbij het aanpassen van de huidige werkplek als ook het zoeken naar geschikt (vervangend) werk een belangrijke rol speelt.

Ook kan het vinden van vrijwilligerswerk en/of dagbesteding een belangrijke stap zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast kan het vinden van een zinvolle daginvulling van groot belang zijn voor iemand.

Bij de Re-Integratie is het van belang dat zowel de cliënt, als ook de mensen die samen met de cliënt werken, leren omgaan met de gevolgen van ASS. Naast de begeleiding van de cliënt zelf worden ook de werkgever en, waar nodig, de leidinggevende(n) en collega’s van de cliënt betrokken bij het reïntegratietraject.  Op deze wijze wordt getracht om met een zo groot mogelijke kans op succes een veilige en werkbare plek voor de cliënt te creëren.

Cliënten waarbij de diagnose ASS is gesteld en die dreigen vast te lopen op het werk, of hierdoor zelfs hun baan dreigen kwijt te raken, kunnen loopbaanbegeleiding aanvragen. Afhankelijk van de situatie wordt deze begeleiding (deels) gefinancierd door het UWV, de gemeente of de werkgever.

Magazijnmedewerker die met loopbaanbegeleiding de juiste werkplek heeft gevonden

Loopt u ook tegen problemen aan op uw werk? Wilt u graag hulp bij het zoeken naar een oplossing? Neem dan eens contact met mij op om uw situatie en de mogelijkheden in een vertrouwelijk gesprek te bespreken.