Instrumenteel Verrijkings Programma (I.V.P.):

Ontwikkeld door prof. dr. R. Feuerstein

Het belang van I.V.P. voor de educatieve/zorg sector.

Het I.V.P. is bedoeld voor kinderen/jongeren die -om welke reden dan ook- onder of boven hun niveau functioneren. Door het aanbieden van het programma (dat inhoudsloos, niet cultuurgebonden en uitdagend is) worden ze toegerust met kennisverwervende (meta) cognitieve vaardigheden die hen in staat stellen effectiever en efficiënter te denken. Dat brengt het plezier in het (schoolse) leren terug, hetgeen hun zelfvertrouwen en motivatie positief beïnvloedt. Juist het aanbrengen van metacognitieve vaardigheden speelt in het huidige onderwijs en in de zorg een belangrijke rol, vooral gezien het feit dat het flexibel leren omgaan met probleemoplossingsstrategieën de basis vormt voor een succesvolle (school-)loopbaan.

Het I.V.P.-programma wil jongeren/kinderen zodanig toe te rusten dat zij:

  1. efficiënter leren kennis en vaardigheden verwerven. (via aanleren van cognitieve functies/ denkmiddelen/leervaardigheden) het leren “leren”!!;
  2. problemen durven aan te pakken, en niet opgeven als het even tegen zit;
  3. zelfstandig leren om te gaan met problemen/opdrachten;
  4. zich competent gaan voelen en daardoor een actieve informatieproducent worden;
  5. reflecteren op eigen handelen en dit hun toekomstig handelen beïnvloed;
  6. hun kennis en vaardigheden met anderen gaan delen.

(Bron: EvD stibco.nl)