Autisme, en dan?

Autisme, je wordt er mee geboren en het blijft een leven lang bij je. Tegenwoordig wordt autisme vaak al op jonge leeftijd geconstateerd maar toch kan het voor veel mensen pas op latere leeftijd duidelijk worden dat zij autisme, of een vorm daarvan, hebben. Vaak zorgt een grote verandering in de omgeving of op het werk er voor dat de symptomen van autisme bij iemand duidelijk worden en er een diagnose gesteld wordt. Veel van deze mensen lopen vast in hun dagelijkse leven terwijl zij met de juiste ondersteuning en begeleiding vaak toch een waardevol leven kunnen leven.

De toekomst van ieder mens wordt grotendeels bepaald door de talenten en de kwaliteiten die iemand heeft. Om een positief toekomstbeeld op te bouwen is het nodig dat iemand besef krijgt van het eigen kunnen zonder daarbij te worden gehinderd door beperkingen. Mediërende begeleiding is er op gericht om iemand zich zodanig bewust te maken van zijn eigen kwaliteiten dat de beperkingen die iemand heeft geen drempel meer vormen om zich verder te gaan ontwikkelen. Gedurende de begeleiding wordt er daarom doelgericht geoefend om de cognitieve functies (de processen die gebruikt worden bij het verwerken van informatie) verder te kunnen ontplooien. (stibco.nl)

Jongeman met autisme overdenkt zijn toekomst

Ieder mens is uniek, heeft het recht zich te ontwikkelen en kent een onbeperkt leer- of ontwikkelvermogen.