Ontwikkelingsgerichte (mediërende) begeleiding

Of je nu jong of oud bent, op school, op het werk, tijdens het stappen of thuis, ons brein gebruikt op elk moment een heel palet van geavanceerde vermogens: de cognitieve functies. Dankzij de cognitieve functies kunnen we een vakantie plannen, een websiteadres onthouden, een gezicht herkennen, de spellingregels toepassen, autorijden, gitaarspelen of gewoon een gesprek voeren enzovoorts.

Het concept mediërend leren onderscheidt 22 cognitieve functies . Ze zijn de bouwstenen van het denken. Ze vormen samen een soort gereedschapskist die de mens in staat stelt de complexiteit van de wereld te begrijpen en om oplossingen voor problemen te bedenken. De cognitieve functies zijn niet aangeboren, maar worden ontwikkeld door een adequate gemedieerde leerervaring in alle soorten dagelijkse situaties, op school, thuis en overal.

Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven!

Welk zelfbeeld krijgt iemand als hij/zij ‘alleen’ vanuit zijn beperkingen (stoornissen, syndromen, problematieken) ondersteund wordt? We lopen het risico de beperkingen zo te vergroten (vanuit gemotiveerde en liefdevolle professionele redenen) dat we vergeten de mens te zien met zijn/haar talenten en mogelijkheden.

Wij zijn toch ook ons werk gaan doen vanuit waar we ‘goed’ in zijn? De toekomst van iemand ligt in zijn/haar krachten en kwaliteiten. Iedereen verdient een positief toekomstperspectief.

Pas als iemand zijn/haar kwaliteiten kent zal hij/zij bereid zijn eigenaar te worden van zijn/haar eigen ‘probleem’ en onze ondersteuning als constructief ervaren.

Tijdens de begeleidingen wordt er gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de cognitieve functies.

Definities van cognitie:

  1. Cognitie is een ruim begrip voor denken en waarnemen, dus gedragingen die ofwel tot kennisverwerving leiden en/of voor het gebruik van kennis nodig zijn.
  2. Cognitie, de ontwikkeling van denken en kennen, zorgt ervoor dat iedereen op zijn manier de wereld organiseert.
  3. Onder cognitie worden processen van denken en waarnemen verstaan waardoor kennis wordt opgeslagen en kan worden gereproduceerd of toegepast.
  4. Het geheel van activiteiten, waardoor het individu informatie vanuit zijn omgeving opneemt, verwerkt en toepast, wordt cognitie genoemd.
  5. Cognitie is het kenvermogen.

(bron EvD, stibco.nl)

Grafische weergave van cognitieve functies als bouwstenen van het denken